هرکس در زندگی خویش،چیزی را می‌جوید و نهایت دسترنج او همان خواهد شد که از آغاز طلبیده و در راه آن کوشیده بوده است. این بخشی از عدالت جهان است که برای هر انسان،فرد به فرد معنا دارد. اگر در جستجوی حق باشی،آن‌را خواهی یافت و از آن او خواهی شد. اگر جوینده باطل شوی،آن‌را در آغوش خواهی کشید و در آن سقوط خواهی کرد. این معادله‌ای ساده و بسیار مهم است. این یکی از اسرار جهان است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۶
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶