ددمنشی همیشه بر نظم و عطوفت قانون چیره میشود؛این غریزه‌ی زمین است و گمان میکنم یکی از حکمت‌های اساسی جهان نیز برای همین باشد که در نهایت و برای همیشه بساط پیروزی شر،از ریشه برکنده شود. . ‌.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۱
Ali
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۳