می‌دانی چه وقت جهان به پایان خواهد رسید یا سایه خواهد رفت؟
می‌دانی چه وقت رستخیز پدید خواهد آمد یا تاریکی خاموش خواهد شد؟
زمانی که لکه ناپدید شود و روشنی غلبه یابد آنگاه زمان ایستادن "زمان" خواهد بود.
وقتی همه چیز در هم بپیچد و ناممکن ،ممکن شود آنگاه اراده ،پدیدار خواهد شد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۱
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۳