بشریت چه وقت میخواهد دریابد که یک انسان بزرگ و جاودان،ولی به ظاهر خرد،تکثیر شده است! …که یک انسان واحد طولانی است! انسانی خروشان و بی‌توقف و پرتحرک،پخش شده در سرتاسر زمین،با هزارها خواسته و آرمان و اندیشه.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۸
Elham
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۱
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۱