عشق اول مسیر زندگی را برای همیشه تثبیت می‌کند. این مسئله‌ای است که در گذر سالیان کشف کرده‌ام. این عشق مافوق عشق‌های بعدی نیست، اما با وجود خود بر همه‌ی عشق‌های متعاقب تاثیرگذار خواهد بود. عشق اول حکم یک الگو را دارد، یا نمونه‌ای در مقابل همه‌ی موارد دیگر؛ ممکن است همه‌ی عشق‌های بعدی را تحت‌الشعاع قرار دهد. از طرف دیگر، این عشق ممکن است باعث شود عشق‌های بعدی ساده‌تر و بهتر باشند. اما عشق اول گاهی داغش را بر قلب باقی می‌گذارد، و در این صورت، از آن پس تنها چیزی که جوینده خواهد یافت بافت زخم خورده و داغ شده خواهد بود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۹
Mahkame
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۱
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۰
parham-nasa
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۶