شگفتا که وقتی جوانید، هیچ دینی به آینده ندارید. اما پیر که می‌شوید، به گذشته مدیون می‌شوید. به چیزی مدیون می‌شوید که دیگر به هیچ وجه توان تغییر دادنش را ندارید.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۹
Mahkame
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۰
Elham
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۰
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۶
Zahra59
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۷