شگفتا که وقتی جوانید، هیچ دینی به آینده ندارید. اما پیر که می‌شوید، به گذشته مدیون می‌شوید. به چیزی مدیون می‌شوید که دیگر به هیچ وجه توان تغییر دادنش را ندارید.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۹
Mahkame
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۰
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۰
parham-nasa
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۶
Zahra59
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۷