۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۳
Ali
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Elham
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
Mahkame
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۰