۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۳
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۸
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
Mahkame
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۰