۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۰
955amirreza
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۰
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۸
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
bee_dell
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۲
holy.mary
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۹
💟💟💟
‫۱ سال قبل، شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۵۷