۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۰
955amirreza
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۰
Ali
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Elham
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
bee_dell
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۲
holy.mary
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
💟💟💟
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۷