۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۰
955amirreza
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۰
Ali
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۸
Elham
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷
bee_dell
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۲
holy.mary
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹
💟💟💟
‫۷ ماه قبل، شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۷