گروهبان گفت: دنیای فلاکت باری است. آقای بترج، زندگی آدم، یک جور سیبل است و بدبختی همیشه در حال شلیک به آن؛ و همیشه هم به هدف می‌زند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۵۹
Ali
‫۴ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۵۱
Elham
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۴
Mahkame
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰