شاید فکر کنی که تناقضی آشکار را این جا مشاهده می‌کنی. اگر این طور است، به این حرف گوش کن. همسرت را در 24 ساعت آینده به دقت زیر نظر بگیر. اگر خانم خوبت، چیزی شبیه یک تناقض در رفتارش در این مدت نشان نداد، خدا به دادت برسد، چراکه با یک هیولا ازدواج کرده ای.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۵۱
Elham
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۴
Mahkame
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰