۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲ ماه قبل، شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۰۸
sayepn
‫۲ ماه قبل، شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۲۶
Ali
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۳
parham-nasa
‫۱ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۳
كتابخانه گوگولي
‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰