۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۰۸
sayepn
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۲۶
Ali
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۳
parham-nasa
‫۲۹ روز قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۳
كتابخانه گوگولي
‫۲۲ روز قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰