کسانی که پیامک و ایمیل را ساخته اند، نمی‌توانند اضطراب و پشیمانی ناشی از پیامک‌های بی پاسخ را در ذهنشان تصور کنند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
zahralabbafan
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۲
Kwralyn
‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۷