. بیشتر مردم آزادی و آزادگی را دوست ندارند چون هنگامی که آزادی، مسئولیت انتخاب بر گردنِ خودت است و این را بیشتر مردم نمی‌پسندند. برای همین از آگاهی حذر می‌کنند. با شعار آزادی حنجره پاره می‌کنند ولی در ذاتشان از هیچ چیز بیشتر از آزادی متنفر نیستند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۵
Mahkame
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۹