. بیشتر مردم آزادی و آزادگی را دوست ندارند چون هنگامی که آزادی، مسئولیت انتخاب بر گردنِ خودت است و این را بیشتر مردم نمی‌پسندند. برای همین از آگاهی حذر می‌کنند. با شعار آزادی حنجره پاره می‌کنند ولی در ذاتشان از هیچ چیز بیشتر از آزادی متنفر نیستند
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۹ روز قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۱
hedgehog
‫۱۸ روز قبل، شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۲۵
Mahkame
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۱۹