. کسی چه می‌داند؟ شاید درست آن هنگام که فکر می‌کنی هیچ چیز سر جایش نیست، این تو هستی که سر جایت نیستی و همه چیز درست در جای مکررش، به تکرارِ خویش، لَخت و کرخت، نشسته است
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۹ روز قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۱
Mahkame
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۱۹
Elham
‫۹ روز قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۷