. کسی چه می‌داند؟ شاید درست آن هنگام که فکر می‌کنی هیچ چیز سر جایش نیست، این تو هستی که سر جایت نیستی و همه چیز درست در جای مکررش، به تکرارِ خویش، لَخت و کرخت، نشسته است
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
Mahkame
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۹
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۷
💟💟💟
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۸