. کسی چه می‌داند؟ شاید درست آن هنگام که فکر می‌کنی هیچ چیز سر جایش نیست، این تو هستی که سر جایت نیستی و همه چیز درست در جای مکررش، به تکرارِ خویش، لَخت و کرخت، نشسته است
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۹
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۷
💟💟💟
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۲۸