تا بوده میرزاجهانگیرخانی بوده که اعدامش کنند و دهخدایی که بماند و لغت‌نامه بنویسد. این منطق بی‌بروبرگردِ دنیاست. همه باید قبولش کنند. دهخدا بودن همیشه بهتر از صوراسرافیل بودن است. بهتر است زنده بمانی و شانس این را داشته باشی که تو بعد از مرگِ رفیقت مسمط مرثیه برایش بسرایی. نه خیلی بهتر است به قول قدما این دم را غنیمت بشماری و حالش را ببری تا به امید نواختن صور بمانی و الان بمیری
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
Mahkame
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۹
Elham
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۶
Ppppppppop
‫۲ سال قبل، جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۵۳