تا بوده میرزاجهانگیرخانی بوده که اعدامش کنند و دهخدایی که بماند و لغت‌نامه بنویسد. این منطق بی‌بروبرگردِ دنیاست. همه باید قبولش کنند. دهخدا بودن همیشه بهتر از صوراسرافیل بودن است. بهتر است زنده بمانی و شانس این را داشته باشی که تو بعد از مرگِ رفیقت مسمط مرثیه برایش بسرایی. نه خیلی بهتر است به قول قدما این دم را غنیمت بشماری و حالش را ببری تا به امید نواختن صور بمانی و الان بمیری
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۱
Mahkame
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۱۹
Elham
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۶
Ppppppppop
‫۵ ماه قبل، جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۲۳