هر تکه از زندگی تو قبلا در یک فیام اتفاق افتاده. انگار تمام کارگردان‌های دنیا قرار گذاشته اند تو را تکه تکه فیلم کنند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
Mahkame
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۹
Elham
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۶
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۷:۰۹