هر تکه از زندگی تو قبلا در یک فیام اتفاق افتاده. انگار تمام کارگردان‌های دنیا قرار گذاشته اند تو را تکه تکه فیلم کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۱ روز قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۱
Mahkame
‫۱۹ روز قبل، یک شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۱۹
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۶