"این تنها فرمول است؛ این‌که یک آلوده باید تا تهِ خط برود. وقتی یکی بخواهد از گروه بزند بیرون، همه‌ی گرگها برای دریدنش به صف می‌شوند."
تاریکی معلق روز
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۲
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۶
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۶
Elham61
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۴۸