بنظر من مهمترین صفت آدمی نیروی تصور و خیال اوست. چون آدم می‌تواند خود را بجای دیگری تصور کند و همین موضوع گاه آدمی را با محبت و دلسوز و دانا بار می‌آورد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۸
zahralabbafan
‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۴
relaxation
‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۸
حامید
‫۲ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۵
hedgehog
‫۲ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۰
Mahkame
‫۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۴
neneg
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۴