بنظر من مهمترین صفت آدمی نیروی تصور و خیال اوست. چون آدم می‌تواند خود را بجای دیگری تصور کند و همین موضوع گاه آدمی را با محبت و دلسوز و دانا بار می‌آورد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۸
zahralabbafan
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۴
relaxation
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۸
حامید
‫۸ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۵
hedgehog
‫۸ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۰
Mahkame
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۴
neneg
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۴