بنظر من مهمترین صفت آدمی نیروی تصور و خیال اوست. چون آدم می‌تواند خود را بجای دیگری تصور کند و همین موضوع گاه آدمی را با محبت و دلسوز و دانا بار می‌آورد.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۲۸
zahralabbafan
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۴
relaxation
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۸
حامید
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۵
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۰
Mahkame
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۴۴
neneg
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۴
💟💟💟
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۵۵