بنظر من مهمترین صفت آدمی نیروی تصور و خیال اوست. چون آدم می‌تواند خود را بجای دیگری تصور کند و همین موضوع گاه آدمی را با محبت و دلسوز و دانا بار می‌آورد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۸
zahralabbafan
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۴
relaxation
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۸
حامید
‫۲۹ روز قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۵
hedgehog
‫۲۹ روز قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۰
Mahkame
‫۱۵ روز قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۴