بنظر من مهمترین صفت آدمی نیروی تصور و خیال اوست. چون آدم می‌تواند خود را بجای دیگری تصور کند و همین موضوع گاه آدمی را با محبت و دلسوز و دانا بار می‌آورد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۲۸
zahralabbafan
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۴
relaxation
‫۱ سال قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۸
حامید
‫۱ سال قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۵
hedgehog
‫۱ سال قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۰
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۴۴
neneg
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۴