بنظر من مهمترین صفت آدمی نیروی تصور و خیال اوست. چون آدم می‌تواند خود را بجای دیگری تصور کند و همین موضوع گاه آدمی را با محبت و دلسوز و دانا بار می‌آورد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۲۸
zahralabbafan
‫۵ سال قبل، جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۴
relaxation
‫۵ سال قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۸
حامید
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۵
hedgehog
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۰
Mahkame
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۴۴
neneg
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۴