۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
relaxation
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۸
Ali
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۸
حامید
‫۲۸ روز قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۲۵
Mahkame
‫۱۴ روز قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۱۴