۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
relaxation
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۵۸
Ali
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۸
حامید
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۵
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۴۴