بچه‌های کوبایی و آمریکایی، بچه‌های آذری و ارمنی، بچه‌های سوری و بچه‌های به دنیا آمده در خراب‌خانه‌ی داعش… همه شهروندان یک جهان‌اند که ناگهان بزرگ می‌شوند، می‌پاشند از هم و پرتاب می‌شوند به دنیاهایی که آدم‌هایش تاب تحمل هم‌وطن‌هایشان را هم ندارند، چه برسد به اینکه شهروندان دیگر دنیاها را تحمل کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۵ روز قبل، پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۳
Elham
‫۲۱ روز قبل، دو شنبه ۱ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۵
neneg
‫۱۸ روز قبل، جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۲۵