همین که نزدیک بود با زمین برخورد کنم اتفاق عجیبی افتاد: فهمیدم آدم هایی هستند که دوستم دارند. دوست داشته شدن آن هم به این شکل خیلی چیزها را عوض می‌کند. از وحشت سقوط کم نمی‌کند، اما دورنمای جدیدی به معنای وحشت می‌دهد. من از صخره پایین پریدم و بعد در آخرین لحظه چیزی از راه رسید و مرا میان زمین و آسمان گرفت. این چیزی است که من به عشق تعبیرش می‌کنم. این همان چیزی است که جلوی سقوط آدم‌ها را می‌گیرد، چیزی آن قدر قدرتمند که می‌تواند قانون جاذبه را به چالش بکشد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۹
Elham
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۸
parham-nasa
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۲۷