فهمیده بودم شاید بشود بدون این‌که سقفی بالای سرت باشد دوام بیاوری، اما نمی‌توانی بدون آن‌که بین درون و برونت توازنی برقرار کنی ادامه بدهی.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
masepehr
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۳
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۶