۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۵ روز قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
parham-nasa
‫۱۴ روز قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۵
Ali
‫۱۲ روز قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳