۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۵
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳