۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۱
parham-nasa
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۲۵
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳