۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳
Mahkame
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Abrarpaidar
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۰