۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۲ روز قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳
Mahkame
‫۱۱ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Abrarpaidar
‫۷ روز قبل، یک شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۰۰