۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳
nnegg
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۵
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۲۴
anooshenazila
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۶
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۶