۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳
nnegg
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰
💟💟💟
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۸
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۵
Reyhaneh8
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۲۴
anooshenazila
‫۶ ماه قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۶