۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۴ سال قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳
nnegg
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۵
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۲۴
anooshenazila
‫۲ سال قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۶