۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳
nnegg
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰
💟💟💟
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۸
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۵
Reyhaneh8
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۲۴
anooshenazila
‫۲۹ روز قبل، شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۶