۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳
nnegg
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰
💟💟💟
‫۱ سال قبل، شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۸
HouriehEbrahimi
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۵