۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱۱ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۸ روز قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳
masepehr
‫۸ روز قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۰