۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱۲ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳
masepehr
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۰