۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۳ روز قبل، پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۵
Elham
‫۱۰ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۸