عاشق شدن مثل این می‌مونه که شمشیر رو از تیغه‌اش گرفته باشی. اونو توی دستت داری،اما به بهایی گزاف.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۰
Ali
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۲
Ranaa
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۰
Elham
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷