عاشق شدن مثل این می‌مونه که شمشیر رو از تیغه‌اش گرفته باشی. اونو توی دستت داری،اما به بهایی گزاف.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۹ روز قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۰
Ali
‫۱۷ روز قبل، سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۲
Ranaa
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۰
Elham
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷