یک ژنرال خوب-اگر راه چاره‌ای داشته باشد-تا زمانی که از پیروزی مطمئن نشده خودش رو درگیر جنگ نمی‌کنه. همین طور یک جنگجو با قطعه‌ای سنگ آهن به قلب دشمن حمله نمی‌کنه. منتظر میشه تا اسلحه ساز شمشیری با تیغ کشنده ازش بسازه.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۰۰
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۱
Fereshte194
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۳
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷