۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۹ روز قبل، سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۱
Elham
‫۱۰ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷