۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۱
Elham
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷
Reyhaneh8
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۵