۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۱
Elham
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷