۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۱
negarakhlaghi
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۱۷
hedgehog
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۱۳
Elham
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۳۷