۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ روز قبل، پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۸
Elham
‫۶ روز قبل، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۱