"بنا بر سنت قدیم، وقتی کسی برای اولین‌بار وارد این مکان می‌شه باید یک کتاب انتخاب کنه، هرچی که خودش بخواد. و از اون لحظه به بعد باید سرپرستی کتابی را که انتخاب کرده بر عهده بگیره. باید دائماً کنترلش کنه و مطمئن بشه که این کتاب ناپدید نشده و در جای خودش درون این قفسه‌ها به زندگی ادامه می‌ده. این یک تعهد خیلی خیلی مهمه دانیِل، تعهدی به زندگی و به انسان. امروز نوبت به تو رسیده تا کتابت را انتخاب کنی."
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۴۸
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۴
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۱