۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۷
Ali
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۵
Elham
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۰۶