به هر حال کشیش‌های درست‌وحسابی که لیاقت قدیس شدن را دارن در آخر، کارشون به یک مأموریت الهی ختم می‌شه و می‌رن به اون‌جا که عرب نی انداخت یا سر از جنگل‌های آمریکای جنوبی درمی‌آرن و طعمهٔ ماهی‌های پیرانا می‌شن نه این‌که پشت میز مدرسه بشینن و موعظه کنن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۵
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۰۶
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۶