همه می‌خواهند کسب‌وکار خودشان را شروع کنند. اما هرگز کارآفرین موفقی نخواهید شد مگر اینکه راهی بیابید تا خطر کردن‌ها، ابهام‌ها و شکست‌های متعدد را تا مغز استخوان بفهمید. مگر اینکه ساعت‌های طولانی‌ای را به چیزی اختصاص دهید که ممکن است هیچ حاصلی نداشته باشد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲۱ روز قبل، چهار شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۵
Ali
‫۲۰ روز قبل، پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۰
Elham
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۰