روایت فرهنگی مرسوم به من خواهد گفت که به گونه‌ای خودم باعث شکست خودم شدم؛ من آدمی زودتسلیم‌شو یا بازنده هستم و توانش را نداشتم و از رؤیایم دست کشیدم و به خودم اجازه دادم مغلوب فشار جامعه شوم.
اما حقیقت در مقایسه با این توجیه‌ها جذابیت بسیار کمتری دارد. حقیقت این است که من فکر می‌کردم چیزی را می‌خواهم، اما معلوم شد که نمی‌خواستم. پایان داستان.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲۱ روز قبل، چهار شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۴
Ali
‫۲۰ روز قبل، پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۰
Elham
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۰