واقعاً عاشق این لحظه‌ام. هیچ‌وقت پیش نیامده است که مردم داستان‌های مهم زندگی‌شان را برایم تعریف کنند. معمولاً این خودم هستم که باید از مسائل سر دربیاورم. چون می‌دانم که اگر این داستان‌ها را به من بگویند، بعداً توقع دارند که مخاطب، آن‌ها را به‌یاد بیاورد، و من نمی‌توانم چنین چیزی را ضمانت کنم. من که مطمئن نیستم داستان‌ها بعد از رفتن من می‌مانند یا نه، و چقدر وحشتناک خواهد بود که درمورد چیزی به کسی اعتماد کنی و بعد، موضوع آن اعتماد ناگهان ناپدید شود. نمی‌خواهم مسئول چنین اتفاقی باشم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۰
parham-nasa
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۵