آدم نباید خود را زیاد بپوشاند. باید بگذارد تا سرما به او نزدیک شود. حتی باید کمی یخ بزند تا احساس کند واقعا در دو قدمی پاکی است. بله، پاکی. البته باید مواظب خطر هم بود. آدم نباید بگذارد که کاملا منجمد شود. حتی در مورد بهترین چیزها، باید توانست و به موقع دست نگه داشت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۷