کسانی که عقاید احمقانه ای دارند و آنها را ابراز می‌کنند، همیشه خیلی حساسند. هر قدر عقاید کسی احمقانه‌تر باشد، باید کمتر با او مخالفت کرد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۸ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۷