من می‌روم. محترمانه با هم خداحافظی می‌کنیم؛ خیلی با مهربانی. هیچکدام افسوس نمی‌خوریم و رابطه مان ادامه پیدا نمی‌کند. دلیلی هم برای حرص خوردن و دلشوره باقی نمی‌ماند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۵ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۷