انسان در بیست سالگی، راه خود را انتخاب نمی‌کند؛ زیرا اندیشه‌های نو مقاومت ناپذیرند. در بیست سالگی، انسان حقیقت هایی را می‌بیند و متوجه نیست که آنچه دیده است، حقیقت نیست و فقط زیبایی است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۸ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۶