انسان در بیست سالگی، راه خود را انتخاب نمی‌کند؛ زیرا اندیشه‌های نو مقاومت ناپذیرند. در بیست سالگی، انسان حقیقت هایی را می‌بیند و متوجه نیست که آنچه دیده است، حقیقت نیست و فقط زیبایی است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۶
HouriehEbrahimi
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۵۷