از همین نگرانم. آدم به کسی یا چیزی عادت می‌کند و آنوقت، آن کس یا آن چیز قالش می‌گذارد. دیگر هیچ باقی نمی‌ماند. آنهایی را که می‌گذارند و می‌روند، دوست ندارم. این است که اول خودم می‌گذارم و می‌روم. این طوری مطمئن‌تر است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۶
HouriehEbrahimi
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۵۷