آن‌چه یک دلقک به آن نیاز دارد، آرامش است؛ آرامشی که دیگران آن را فراغت از کار می‌نامند. اما این مردم نمی‌توانند درک کنند که معنای اوقات فراغت و تعطیلی برای یک دلقک، در واقع فراموش کردن کار است. این مسئله را نمی‌فهمند، چون طبیعی است که آنها اوقات فراغت و بیکاری خود را با دیدن برنامه ی یک هنرمند پر می‌کنند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۲
SHANSER
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۴