پدرم نصیحتی کرد که از آن زمان تا به حال در ذهنم باقی مانده است:
"زمانی که احساس کردی می‌خواهی از کسی انتقاد کنی، به یاد داشته باش که همهٔ مردم جهان امتیازاتی که تو در زندگی داشته‌ای را نداشته‌اند."
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۳۶
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۹:۳۸
Fazii
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۸
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۰۰
Reyhaneh8
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۳