۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ ماه قبل، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۴۹
SahelGoodarzi_1996
‫۲ ماه قبل، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۳۷
Ali
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۰۵