وضع‌دردناک و اسف‌بارش آنقدر ادامه‌یافت که اطرافیانش به آن عادت‌کردند و سرانجام از یاد بردند امکان‌دارد بر اثر آن از پا درآید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mehranzeylabi
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۴