وقتی دختری را دوست داشته باشی که نمی‌فهمدت، زندگی‌‌ات جهنم می‌شود. دختری که تلاش می‌کند، اما نمی‌تواند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۵۲
Reyhaneh8
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۲۲