ضرب‌المثلی تقریبا در همه‌ی فرهنگ‌های دنیا وجود دارد که می‌گوید: "زمانی‌که چشم نمی‌بیند، قلب هم احساس نمی‌کند." ولی من تاکید می‌کنم که این گفته، اشتباه است. هر کس هر چه دورتر برود، به قلب نزدیک‌تر خواهد بود؛ حتی اگر بکوشیم او را به فراموشی بسپاریم. حتی اگر در غربت زندگی کنیم، باز هم کوچک‌ترین خاطرات مربوط به اصل و نسب خود را به یاد می‌آوریم. اگر از کسی که دوست داریم، دور باشیم، حتی عبور رهگذران نیز ما را به یاد او می‌اندازد. همه‌ی کتاب‌های مقدس مربوط به همه‌ی ادیان، در غربت و تبعید نوشته شده‌اند. همه‌ی آنها در جستجوی خداوند و درک حضور او، در جستجوی ایمانی که توده‌ها را به تکامل برساند و در جستجوی ارواح سرگردان در کره‌ی زمین هستند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۵۹
zahrasadatmomeni
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۴۲